SYMPOSIUM: “SOFT SIGNALS IN DE ZORG”

softsignals26 januari 2018 nam Prof. Dr. Emile Curfs, sinds 1 september 2009 verbonden aan Open Universiteit Heerlen als buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars, afscheid. De afscheidsrede ‘Regierol zorgverzekeraar: een fictie?’ vond plaats in de middag.


In de ochtend organiseerde Emile het symposium “Soft Signals in de zorg”. Een interessant onderwerp waarop verschillende visies zijn gegeven door de sprekers. Emile vroeg mij in November om vanuit mindfulness en aandacht een aandeel voor te bereiden. Wat een gave vraag waarbij ik koos voor een mindfulness based meditatie oefening. Een moment tussen de inspirerende verhalen van de sprekers om te stoppen en bewust te zijn van eigen Soft Signals, gevoel, gedachten en het lichaam. De ervaring van compleet bij jezelf aanwezig te zijn te midden van al deze mensen in een grote zaal, waar je wel 15 minuten lang een speld kon horen vallen.
Doordat we zoveel op een automatische piloot doen door de dag krijgen we lang niet alles bewust mee. Echter gebeuren er interessante dingen en zijn er veel lessen te halen uit hetgeen in je onderbuik gebeurt. Mindfulness ofwel aandachttraining helpt om bewustzijn te creëren in onbewust automatisch handelen en bijbehorende reactie patronen. Om door deze opmerkzaamheid adequaat te kunnen reageren en handelen.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close